Zelena buducnost slogan

Naša misija

Misija našeg udruženja je da doprinese razvoju sigurne i zdrave budućnosti za sadašnje i buduće generacije. Našim aktivnostima želimo da pokažemo koliko je važna promena načina ophođenja prema našoj planeti i da podignemo svest o problemu ekologije, kao sve većem izazovu današnjice.

Ključni ekološki pojmovi

Ekoloski pojmovi

  1. životna sredina - skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji složeni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život
  2. kvalitet životne sredine - stanje životne sredine koje se iskazuje fizičkim, hemijskim, biološkim, estetskim i drugim indikatorima
  3. biodiverzitet - biološka raznovrsnost jeste raznovrsnost organizama u okviru vrste, među vrstama i među ekosistemima i obuhvata ukupnu raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou
  4. zagađivanje životne sredine - unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskim delatnostima ili prirodnim procesima koje ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlja ljudi
  5. degradacija životne sredine - proces narušavanja kvaliteta životne sredine koji nastaje prirodnom ili ljudskom aktivnošću ili je posledica nepreduzimanja mera radi otklanjanja uzroka  narušavanja kvaliteta ili štete po životnu sredinu, prirodne ili radom stvorene vrednosti
  6. otpad - svaki predmet ili supstanca, kategorisan prema utvrđenoj klasifikaciji otpada sa kojim vlasnik postupa ili ima obavezu da postupa, odnosno upravlja
  7. emisija - ispuštanje zagađujućih materija ili energije iz individualnih i /ili difuznih izvora u životnu sredinu i njene medijume